Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00582
20-12-1977
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Gemeente Maastricht aan Van Agt.
Betreft: Instituut van de Europese Gemeenschappen voor de economische analyse en het economisch onderzoek.
Zeker omdat Nederland nog geen Europees Instituut binnen zijn grenzen kent, is er meer dan genoeg grond om de kandidatuur van Maastricht met kracht te bepleiten. Dit Europees Instituut kan niet alleen een belangrijke functie vervullen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de Rijksuniversiteit, maar is ook van belang voor de herstructurering van Zuid-Limburg. De Gemeente geeft aan enkele relevante gegevens te hebben toegezonden aan Jenkins, en voornemens te zijn een bezoek te brengen aan de PV EG. Van Agt wordt met klem verzocht ervoor te zorgen dat Maastricht als vestigingsplaats wordt aangewezen.