Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van der Stoel aan College van Burgermeester en Wethouders te Maastricht.
Voorafgaande aan het besluit om het Europees Centrum voor de Beroepsopleiding in West-Berlijn te vestigen, is van Nederlandse zijde met kracht de kandidatuur van Zuid-Limburg voor de vestiging van dit centrum bepleit en verdedigd. De steun van andere lidstaten was echter onvoldoende. De Nederlandse regering blijft intussen groot belang hechten aan de vestiging van één of meer Europese instanties in Nederland en met name in Limburg en zal, wanneer de gelegenheid zich voordoet, opnieuw een Nederlandse kandidatuur stellen.