Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00587
26-04-1977
Actoren
Brief
Samenvatting
Karamanlis aan Den Uyl.
Karamanlis vraagt de aandacht voor het gevaar van het globaliseren van het toetredingsverzoek van Spanje en Portugal met de toetreding van Griekenland. Een zo vroeg mogelijke toetreding van Griekenland is nodig vanwege economiche, juridische en politieke overwegingen die niet gelden voor andere Europese landen. Griekenland is al 15 jaar geassocieerd met de Gemeenschap. De landbouwproblematiek van Griekse toetreding zou beperkt blijven. Uitstel van Griekse toetreding kan anti-democratische krachten in het land in de hand werken. Karamanlis is ervan overtuigd dat Den Uyl de positie van de Griekse regering begrijpt en zal proberen te voorkomen dat de Griekse zaak wordt verbonden met andere kandidaturen.