Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00589
06-04-1978
Samenvatting
Bezoek Karamanlis aan Den Haag 5 april 1978. Betreft:Toetredingspolitiek.
Nederland is voorstander van een open Gemeenschap en positief over Griekse toetreding. De globalisatie-gedachte heeft ze steeds verworpen. In de toekomst zal ze zich blijven verzetten tegen het koppelen van de voortgang van het Griekse dossier aan de totstandkoming van bestaande desiderata binnen de Gemeenschap. Zonder zich op bepaalde data vast te leggen, zal Nederland zich positief opstellen t.a.z. van het tempo van de onderhandelingen en bij de Commissie aandringen de nog ontbrekende ontwerpmandaten in te dienen. Voor toetreding tot het EPS moet Griekenland zoveel mogelijk op één lijn komen met de negen. Karamanlis antwoordde dat Griekenland zich zal aanpassen aan het acquis politique van het EPS.