Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00590
14-07-1978
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum DGES betreft Griekse toetreding.
De Griekse regering is verontrust over het dreigende tempo-verlies van de toetredingsonderhandelingen. Ambassadeur Konstantopoulos deed tijdens zijn bezoek aan DGES een dringend beroep om te Brussel de onderhandelingen zoveel mogelijk te bespoedigen en ertoe bij te dragen dat een substantiele landbouwdiscussie nog voor de zomer zou worden aangevat. DGES heeft gesteld dat het gesprek met de Commissie over de organisatie van werkzaamheden nog in volle gang is. Dat landbouw het moeilijkste punt van de onderhandelingen zou worden is bekend. Er is nog geen reden om nu reeds te wanhopen en voor Nederland blijft de doelstelling overeind staan dat omstreeks de jaarwisseling het grootse gedeelte van de onderhandelingen achter de rug is.