Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00595
03-08-1978
Samenvatting
Griekse toetredingsonderhandelingen, vrij verkeer van werknemers.
Griekenland heeft verzocht om directe toepassing van het vrije verkeer vanaf toetreding. In het voorstel van de Commissie inzake wordt gesteld dat de Griekse emigratie in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk is gedaald. Bij het verwezenlijken van vrij verkeer van werknemers zijn dan ook geen economische- of sociale problemen te verwachten zijn. De EC wijst echter het verzoek tot directe verwezenlijking af maar noemt hiervoor geen reden. Het lijkt erop dat de Commissie rekening houdt met de komende onderhandelingen met Portugal en Spanje. Het lijkt juist erop te wijzen dat ook voor deze problematiek Griekenland op eigen merites wordt beoordeeld. Het voorgestelde systeem van twee etappes lijk meer van toepassing voor Spanje en Portugal.