Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00598
14-12-1978
Samenvatting
Laatste fase toetredingsonderhandelingen met Griekenland.
Op de ministeriƫle bijeenkomst met Griekenland op 6 december is een ernstige situatie ontstaan. Het aanbod van Gemeenschap met name in de sector landbouw en voor het vrij verkeer van werknemers was voor Griekenland onaanvaardbaar. De kern zit in de overgangsperiode, voor Griekenland mag deze maximaal 5 jaar duren. Van Berckel wijst er met klem op dat het standpunt van de Gemeenschap in redelijkheid niet goed volgehouden kan worden, terwijl voorts ook op politieke gronden enige tegemoetkomendheid vereist is. Nederland moet haar standpunt inzake de lange overgangsperiodes (zeven jaar) voor landbouw en het sociaal volet wijzigen. Sociale Zaken en Landbouw moeten inzake concessies doen. Dit lijkt niet onoverkomelijk.
Zie ook