Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
PV EG aan BZ betreft toetreding Griekenland, verklaring inzake de democratie.
Tijdens de Raadszitting van 24 mei sprak Van der Mei zijn teleurstelling uit dat het niet was gelukt in de preambule van het toetredingsverdrag een verwijzing op te nemen naar de verklaring inzake de democratie. Hij verzocht het voorzitterschap in haar redevoering ter gelegenheid van de ondertekening van het toetredingsverdrag met Griekenland nog eens duidelijk de verbondenheid van de EG aan deze verklaring te onderstrepen. Francois Poncet verklaarde dat niet aan Nederlands verzoek tegemoet was gekomen omdat Griekenland op dit punt niet verschilend behandeld zou moeten worden dan het VK en Denemarken. Hij gaf evenwel de verzekering dat de opvattingen van de EG terzake duidelijk zullen worden uitgedragen in Athene.