Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00604
23-05-1979
Samenvatting
Van der Klaauw aan PV EG betreft considerans democratie.

De discussie in het Coreper omtrent opnemen van een considerans inzake democratie in het Griekse toetredingsverdrag heeft een onbevredigend verloop gehad. De door Frankrijk en Duitsland aangevoerde bezwaren spreken Van der Klaauw geenszins aan, temeer niet omdat Griekenland zelf met een expliciete verwijzing blijkt te kunnen instemmen. Een expliciete verwijzing naar de verklaring van de ER van 7/8 april in de toespraak van de Raadsvoorzitter bij de ondertekeningsplechtigheid is een beduidend minder fraai, maar voor Nederland aanvaardbaar, alternatief. Vermelding alleen in de toespraak van Jenkins is niet voldoende.