Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00607
12-07-1978
Samenvatting
Amb. Brussel aan BZ: Monetaire EG-problemen.
Simonet heeft zijn teleurstelling uitgesproken inzake de Nederlandse houding t.a.v. de poging de Slang tot nieuw leven te brengen en te versterken met een fonds. Het was onbegrijpelijk dat Nederland hier een kans tot verdere vooruitgang liet varen. Insinger wierp tegen dat aanvaarding van het plan zou betekenen dat een der grote landen profijt trok van de inspanning met het risico dat dit land de Slang later weer zou verlaten. Daarnaast zou ter beschikking stelling van 20% van de deviezenvoorraad een verstorend effect kunnen hebben op de economie. Simonte reageerde hierop dat het beter was een ongemak te lijden dan een verdere teruggang op de Europese weg te aanvaarden. Gevraagd werd om meer begrip voor het Belgische standpunt. Insinger stelde nader Benelux contact voor.