Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rutten aan Voorzitter van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten der Europese Gemeenschappen, betreft: Kandidatuur Andriessen voor nieuwe Commissie.

Rutten deelt mede dat Nederland Andriessen voordraagt als lid van de Commissie per januari 1981. Vervolgens volgt er een Curriculum Vitae van Andriessen.