Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00614
27-07-1978
Samenvatting
Vredeling aan Van der Stee.
Vredeling verzekert Van der Stee ervan dat de berichten in de pers dat Jenkins hem de portefeuille Visserij zou hebben aangeboden onjuist zijn. Hoe interessant een dergelijk aanbod voor hem ook moge zijn. De precaire situatie waarin het visserijbeleid op dit moment verkeert en ook de Nederlandse belangen terzake, maken een dergelijk aanbod politiek gevoelig.