Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag Algemene Raad 16-17 november Europese Unie.
Genscher en Colombo stelde voor bij de volgende Europese Raad (ER) de Raad van Ministers van BZ een mandaat te geven om een gemeenschappelijke tekst uit te werken op basis van het Duits-Italiaanse voorstel dat nu op tafel lag. Verschillende lidstaten spraken hun waardering uit over het initiatief. Van Nederlandse kant is een constructieve benadering aangekondigd en het nut onderstreept van een bespreking in de komende ER. Ook Nederland hoopt op verdere voortgang naar een EU. Bij verdere besprekingen konden zowel suggesties als kritische opmerkingen worden verwacht. Besloten werd in de komende ER een studie naar de mogelijkheid van een stap in de richting van de Europese Unie te lanceren.
Zie ook