Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00622
07-04-1982
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
209/X Overzicht behandeling Genscher/Colombo document.
De groep-Schoutheete is op 2 april bijeengekomen. In de besprekingen bleek dat het Duits/Italiaanse document onbruikbaar is als basis voor een gemeenschappelijke verklaring. Op institutioneel gebied worden de breuklijnen scherper zichtbaar. Nederland heeft gepleit voor een zo duidelijk mogelijk onderscheid tussen comptenties en procedures en pleit voor besluitvorming conform de Verdragen. Duitsland streeft naar een intergouvernementele inslag. De exercitie komt neer op fotograferen van bestaande praktijken en het optekenen van plechtige verklaringen die qua inhoudelijke samenwerking niets nieuws opleveren. Op het gebied van veiligheid wilde Italiƫ en Duitsland verder gaan dan het Londense document (1981) maar door tegenstand van Nederland, Frankrijk en Denemarken is deze discussie afgesloten.
Bijlagen: verslag bespreking op 2 april 1982, concept versie European Act