Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00623
15-4-1982
Samenvatting
220/X. Genscher/Colombo initiatief; behandelingskader voor EPS.
In de Groep Schoutheete bestaan verschillende opvattingen over de vraag of de Raad van Ministers zonder verdragswijziging overleg- en beslissingsbevoegdheid toegekend kan worden inzake EPS en andere niet-communautaire samenwerking. De Commissie, Duitsland en Italië vinden dat deze bevoegdheid zonder verdragswijziging kan worden toegekend. Denemarken en Frankrijk wijzen het af, ook omdat zij deze concentratie van bevoegdheden niet wensen. Nederland vindt versterkte coördinatie en coherentie gewenst, maar sprak haar twijfels uit over attributie van bevoegdheden aan de Raad zonder verdragswijziging. De Nederlandse delegatie heeft een tussenoplossing gesuggereerd waarin beide kaders niet versmolten worden, maar wel langs een praktische weg een stap zet naar betere coördinatie.
Zie ook