Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00624
19-11-1976
Actoren
codebericht
Samenvatting
Fack aan Den Haag betreft Nederland-VK/Sterling balance.
Het VK verkeert in betalingsbalansmoeilijkheden. Het lijkt erop dat er binnenkort multilaterale onderhandelingen zullen starten om te komen tot een 'funding' van sterling-tegoeden. Wanneer in een ruimer kader naar bijdragen zal worden uitgezien, is er volgens Fack wellicht een zeker politiek voordeel in gelegen wanneer Nederland een duidelijk signaal geeft bereid te zijn naar rato bij te dragen. Een op het juiste ogenblik gelanceerd gebaar heeft een politieke en morele waarde zonder dat het iets kost, maar heeft geen enkel politiek krediet meer wanneer in de toekomst toch verwacht wordt dat Nederland participeert in een hulpschema.