Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota voor de Ministerraad betreft: Initiatief van de heren Genscher/Colombo ter vaststelling van een Europese Akte als stap op weg naar een Europese Unie.
De nota becommentarieerd het document van 14 mei. Voorgesteld wordt dat de MR met dit Nederlandse ontwerp standpunt instemt. De nota bespreekt de verschillende onderdelen van het document en de posities van Nederland, andere lidstaten en de Commissie. Op het punt van 'instituties' heeft Nederland een duidelijke positie ingenomen. Coƶrdinatie en coherentie is een goede zaak, maar de verschillende procedures moeten gescheiden blijven. Nederland wil voorkomen dat er een tendens ontstaat waarin de gemakkelijkste (intergouvernmentele) besluitvorming de overhand krijgt. De mogelijkheid voor de ER om nieuwe ministeriƫle kaders in het leven te roepen op andere samenwerkingsterrein wordt alleen door Nederland gereserveerd benaderd.
Bijlage: Aantekeningen betreft de paragraaf over de rol van het Europees Parlement.
Zie ook