Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00628
13-11-1981
Actoren
Memorandum
Samenvatting
64/81. DGES aan M betreft document Europese rélance (communautaire onderwerpen).
Het document laat bovenal een indruk van overbodigheid achter. Daarnaast kleven aan de formuleringen in het document een aantal bezwaren.De stelling dat de Europese Raad andere Ministerraden in het leven kan roepen om beleidsterreinen buiten de Verdragen te coördineren staat haaks op de Nederlandse opvatting dat de Verdragen een evolutief karakter hebben en vatbaar zijn voor uitbreiding naar andere terreinen. Ten aanzien van het EP worden 'lekkernijen' uitgestald die voor Nederland vanzelfsprekend zijn, of onzorgvuldig worden geformuleerd. Kortom: de noodzakelijke waardering voor het Duits-Italiaanse initiatief zal omgeven moeten worden met een aantal reserves en men kan niet verder gaan dan toezeggen van nadere bestudering.
Zie ook