Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00629
15-09-1982
Samenvatting
Genscher/Colombo initiatief vergadering groep ad hoc 13/9.
De groep-Schoutheete kwam bijeen om te zien of het document de juiste stand van zaken weergaf nadat het overleg van de ministers van BZ zonder resultaat was gebleven. Met uitzondering van twee cruciale onderdelen, meerderheidsstemming binnen de Raad en de verbetering van de positie van het EP, kon enige bescheiden voortgang worden gemaakt. De Nederlandse bezwaren tegen het feit dat er een inhoudelijke bespreking werd gewijd aan de paragrafen inzake het EP werden door geen enkele delegatie ondersteund. De duidelijke positieve stellingname van de BRD inzake, hierin met name ondersteund DGPZ en Italiƫ, tegenover de negatieve positie van Denemarken en Frankrijk was opvallend.