Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00630
11-05-1977
Samenvatting
Voor behandeling in de Ministerraad: Subsidie Nationaal Comité Rechtstreekse Verkiezingen voor het Europese Parlement.
Er is een nationaal comité gevormd om de Nederlandse bevolking voor te lichten over de Europese verkiezingen. Aan deze voorlichting moet een groot belang worden toegekend. De bereikte politieke wilsovereenstemming over de verkiezingen zou zijn betekenis geheel verliezen wanneer deze niet bij de bevolking zouden aanslaan. Omdat de Europese eenwording geheel niet leeft bij de brede massa is een intensieve en breed opgezette actie nodig. Van der Klaauw verzoekt de MR in te stemmen met een subsidietoezegging van 4,5 miljoen voor het Comité. Dit betreft een minimum, een verlaging zou een breed opgezette publiciteitscampagne in gevaar brengen.

Bijlage: Begroting Nationaal Comité
Zie ook