Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Lubbers betreft EG-vervoer, bezoek Commissaris Burke.
Burke zal 23 februari een kennismakingsbezoek brengen aan de minister en staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat. Lubbers geeft een overzicht van de onderwerpen die het Commissielid zou willen bespreken. Onder andere de herziening directe spoorwegtarieven KSG-goederen. Dit was een Nederlands initiatief dat is mislukt maar waar nu een gedeeltelijke oplossing voor mogelijk lijkt. In dat geval kan Nederland op hervatting aandringen. Ook kan naar de Nederlandse visie inzake de toekomstige ontwikkeling van de Gemeenschappelijke vervoerpolitiek gevraagd worden. Is Nederland hiervan nog steeds, zoals in het verleden, de 'motor'? Of heeft de veranderende concurrentiepositie van het Nederlandse internationale wegvervoer dit veranderd?