Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00639
16-04-1975
Samenvatting
DIE betreft: Beleidsnota goederenvervoer.
De nota van Van Hulten ligt voor bij de MR. Buitenlandse Zaken is geheel niet betrokken geweest bij de voorbereiding. Dit lijkt verwonderlijk vanwege de internationale dimensie van het goederenvervoer. Een strikt nationaal beleid is, ook volgens de nota, niet meer te voeren. Ook het scheppen van een beter sociaal klimaat in het vervoel blijft in de nota zuiver in de nationale sfeer. Aannemende dat de Ministerraad niet direct een beslissing zal nemen over de nota stelt DIE voor dat Van der Klaauw tracht Van Hulten te overtuigen BZ de nota wat gedegener op internationale aspecten te bezien. Wanneer het interdepartementaal overleg zou worden hervat moet BZ daarbij beslist worden betrokken. Hervatting is overigens niet onwaarschijnlijk vanwege de bestaande meningsverschillen tussen ministeries.