Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00645
24-03-1975
Samenvatting
Brinkhorst betreft: Uitvoering ACP-EG afspraak inzake import van rundvlees.
Lardinois had de afspraak inzake de import van rundvlees zo geïnterpreteerd dat slechts een deel van de afzet toegang tot de EEG-markt zou hebben, terwijl volgens Cheysson de EEG zich bereid hadden verklaard om de uitvoer van de ACP-landen voor 3 jaar te garanderen. Lardinois heeft voorgesteld dit geschil, wat direct betrekking heeft op de invoer van 11000 ton vlees uit Botswana, voor te leggen aan de Raad. Brinkhorst sluit zich aan bij de interpretatie van Cheysson en vindt het bijzonder ongelukkig dat de eerste uitvoering van het akkoord dreigt een politiek geschilpunt te worden. Dit is teleurstellend voor de ACP-landen en koren op de molen van tegenstanders van het VK-lidmaatschap.