Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00648
17-05-1979
Samenvatting
Memorandum ACS-EEG onderhandelingen.
De aantekening bespreekt de openstaande kwesties in de onderhandelingen waarover de Ministerraad een beslissing moet nemen. Nederland heeft nog een algemene reserve op het crisisfonds voor mineralen. Dit betreft de vraag of het Nederlandse aandeel in het fonds voor rekening komt van Ontwikkelingssamenwerking of Financiën(en evt. EZ). De twee andere kwesties waar Nederland nog problemen mee had (investeringsbescherming en de meer lange termijn-kwestie van de investeringen in de mijn-bouw en de energiesector) zijn opgelost. Nederland gaat akkoord met de meest begunstigingsclausule ten aanzien van investeringen. Vasthouden aan het punt dat EEG-investeerder dezelfde rechten moeten hebben als nationale investeerders werd door de Voorzitter ontraden.