Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00649
17-05-1979
Samenvatting
564a. Mensenrechten Lomé.
Nederland heeft in de Raad een tekstvoorstel gedaan inzake de mensenrechten bij de nieuwe conventie van Lomé. De reacties waren nogal sceptisch of voorzichtig terughoudend. Nederland heeft een veralgemeniseerde Oeganda-verklaring voorgesteld zoals in de Raad van juni 1977 overeengekomen.Het gaat hier dus slechts om een herhaling van iets waar men het al over eens was. DIE vindt dat Nederland ook kan instemmen me een mensenrechten-passage in de préambule, ondanks het gebrek aan juridische houvast. In de zaak van Oeganda is gebleken dat het mogelijk bleek op te treden ondanks expliciete vermelding. Er is ook slechts een algemeen commitment aan ACP-landen. Individueel moeten zij voldoen aan Verdrags-criteria. Als er niets is over mensenrechten kan dit moeilijkheden opleveren.