Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00652
05-07-1979
Samenvatting
Briefwisseling Van der Klaauw - Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Christelijk Nationaal Vakbond (CNV) inzake Lomé.
Van der Klaauw reageert op het FNV die net als het CNV in december 1978 heeft betoogd dat het wenselijk is in de vernieuwde conventie van Lomé het recht van vakorganisatie en onderhandelen expliciet te noemen. Dit om een discrepantie tussen politieke rechten enerzijds en sociale/economische rechten anderzijds, te voorkomen. Van der Klaauw deelt mede dat interne discussie in Nederland en Brussel niet heeft geleid tot eensluidende opvattingen en/of voorstellen inzake. Cheysson zal het onderwerp niet meer op tafel brengen in de onderhandelingen. Wel heeft hij toegezegd in de toekomst over dergelijke normen te spreken. Van der Klaauw stelt dat dit een stap is in de goede richting, maar op korte termijn lijkt een discussie inzake onwaarschijnlijk.
Bijlagen: Brieven CNV, FNV, interne communicatie (groentjes). Reactie FNV op brief Van der Klaauw + antwoord Van der Klaauw (uit: BuZA archief, blok 4, 1975-1984 stuknummer 15848).
Zie ook