Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag beleidsvergadering o.l.v. R en T inzake Lomé II van 22 maart 1978.
1. De geografische scope van Lomé II.
Verdere uitbreiding van Lomé zal, met name van de zijde van de VS, veel weerstand kunnen oproepen. Wel kan er gedacht worden aan mogelijk gestes aan niet-geassocieerde.
2. Mensenrechten
Het lijkt De Koning wenselijk dat op eniger wijze in Lomé een verwijzing wordt opgenomen naar mensenrechten. Het onderwerp is delicaat: wanneer er beperktere eisen worden gesteld dan eerder overeengekomen kan dit effect hebben op het EG mensenrechtenbeleid buiten Lomé.
Andere zaken die in de vergadering besproken worden betreffen specifieke aspecten van Lomé (ILO-normen, Suiker-quota, looptijd) en de vraag of de conventie al dan niet Parlementair moet worden goedgekeurd.