Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00654
20-04-1978
Samenvatting
Memo MR 21 april: Voorbereiding Lomé II.
EZ tracht een hoger Nederlands aandeel in de EOF-bestedingen te bemachtigen. Al jaren wordt geprobeerd de positie van het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. Hun geringe aandeel ligt volgens DIE echter, anders dan EZ het voorstelt, aan hun geringe interesse. Daarnaast kunnen de lage aandeelspercentages gebasseerd zijn op de tenuivoerlegging van Yaoundé Conventies. Lomé breidt zicht uit naar andere delen van Afrika en het Caraïbisch gebied en lijkt de kansen van het Nederlande bedrijfsleven te vergroten. MR-Conclusies als door EZ bepleit in de CoCo dienen volgens DIE te worden voorkomen. Een procedurele conclusie waarbij opdracht wordt gegeven het vraagstuk op ambtelijk niveau te onderzoeken kan wellicht genoegdoening geven aan Van Aardenne.