Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
EG-Raad Luxemburg 6 juni. Mensenrechten, nieuwe conventie ACS.
Er bleek overeenstemming over het opnemen van een preambule waarin verwezen wordt naar de universele verklaring van de rechten van de mens. De Britten willen echter verder gaan. Van der Klaauw ondersteunt de Britse gedachte volgens welke de Gemeenschap de mogelijkheid moet hebben tot actie over te gaan in geval van grove schending van de mensenrechten. Het is aan de juristen om uit te maken welke vorm daaraan moet worden gegeven. De Gemeenschap moet echter niet kiezen voor formuleringen die in feite gelezen kunnen worden als inmenging in de interne aangelegenheden. Verschillende delegaties in de Raad gaven aan niet verder te willen gaan dan een preambule. Besloten wordt de discussie voort te zetten op 27 juni 1978.