Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00660
11-05-1978
Actoren
codebericht
Samenvatting
Bezoek T aan minister of state FCO, Frank Judd
Betreft: Lome II.
Judd stelt tevreden te zijn over de nauwe Brits-Nederlandse samenwerking ten aanzien van onderwerpen als de human rights clausule en hulp aan niet-geassocieerde landen. Hij wenste deze samenwerking onverminderd voort te zetten. Het VK wenst een operationele paragraaf in Lomé II betreft mensenrechten en vroeg Nederland in de EG-Raad steun te verlenen aan Owen. De Nederlandse delegatie wees nog op de vraag hoe een sanctiebeleid tot stand zou kunnen komen in het verdrag en op welk tijdstip landen als Angola of Mozambique tot deelname aan de onderhandelingen moeten worden uitgenodigd.
Zie ook