Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Lomé 2, beloop der onderhandelingen op 25 en 26 juni.
De conferentie is niet met een volledig akkoord afgerond. De kwestie mensenrechten bleek een onoverkomenlijk struikelblok. De ACP-landen verzetten zich tegen een verwijzing naar mensenrechten omdat dit huns inziens niet thuis hoort in een verdrag met een in hoofdzaak economisch karakter. Van der Mei heeft bij herhaling verklaard zich niet te kunnen verenigen met de conclusie dat de mogelijkheid van de preambulaire paragraaf nu verder is afgesneden. Het Nederlandse pleidooi om naar een preambulaire paragraaf inzake mensenrechten te streven vond echter geen steun. O'Kennedy riep aan het einde van de vergadering de lidstaten op via de ambassades van de ACP-landen zoveel mogelijk informatie te verspreiden over de houding die de EEG tijdens deze conferentie heeft ingenomen.