Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00662
05-07-1979
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Mensenrechten Lomé.
Na de discussie in de ministeriële conferentie zijn er nog twee teksten voor een verklaring van de Raad in omloop: een Engelse en een Duitse (zie bijlage). Het zal er naar verluidt in de Raad van 24 juli a.s. om gaan welke tekst het zal worden en welke status daaraan moet worden gegeven. Over een tekst in de preambule wil het voorzitterschap niet meer spreken. De Engelse tekst verdient de voorkeur omdat deze duidelijk spreekt over de mensenrechten en goed aansluit bij de Oeganda-verklaring uit 1977. De Duitse tekst gaat ervan uit dat er iets in de preambule zou staan en zou door de Tweede Kamer nauwelijks als adequate bepaling worden gezien omdat het vaag en onduidelijk is. Aangezien de Raad zich op deze twee teksten toespitst is het wellicht minder opportuun om nogmaals met een Nederlands voorstel te komen.