Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00663
02-05-1979
Samenvatting
Van der Klaauw aan Ambassade Londen betreft: Mensenrechten Lomé.
Van der Klaauw citeert in zijn bericht een tekst inzake mensenrechten. Deze tekst wil Nederland in het overleg in Brussel op 8 mei a.s. voorstellen. Nederland zal niet meer insisteren op enige operationele pargraaf in de conventie zelf, maar slechts op een tekst in de preambule, unilateraal afgelegd door de Gemeenschap en onweersproken door de ACS-landen. Een terugval-positie zou kunnen zijn dat deze verklaring de vorm van een Raadsresolutie krijgt. De ambassadeur wordt gevraagd te sonderen of de tekst voor het VK aanvaardbaar zou kunnen zijn.