Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00666
14-09-1979
Samenvatting
Gemaakte afspraken tijdens gesprek Van der Klaauw met de vakbonden op 13 september 1979.
6. ILO-normen in de Lomé Conventie.
Van der Klaauw zegt toe Cheysson aan zijn woord te houden om tijdens de looptijd van de nieuwe Lomé-overeenkomst op deze normen terug te komen en suggereert dat de 'strijdmakkers' van de FNV in alle EG-landen druk in dezelfde richting zouden kunnen uitoefenen.
7. Sociaal-economische situatie in de EEG en institutionele structuur.
Kok vroeg te overwegen de sociaal-economische instellingen in de EG te verbeteren.Van der Mei zei er niet op voorhand negatief tegenover te staan als sociaal-economisch overleg zou leiden tot zeggenschap van de sociale partners bij het opzetten van een sociaal-economisch beleid.
Zie ook