Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Raad van Ministers te Luxemburg, 23-24 oktober 1967.
De Raad bespreekt de Britse toetreding op grond van een rapport van de Europese Commissie.
Frankrijk heeft een andere visie op de toetredingskwestie. Couve de Murville stelt dat men zich specifiek ten aanzien van het VK moet afvragen of de economische en financiële situatie van het land zodanig is dat aansluiting mogelijk en gewenst is. Luxemburg stelt in de vergadering dat 1) de verdragen een open karakter hebben, 2) aan alle voorwaarden van toetreding moet worden voldaan, 3) de ontwikkeling van de Britse houding ten aanzien van Europese integratie sinds 1957 in acht moet worden genomen 4) Hij waarschuwt ervoor de UK maatregelen te laten treffen zonder garantie van toetreding en het voorspiegelen van een gecamoufleerde vrije markt. , 5) Net als België is Grégoire voor een afronding van het overleg tussen de Zes in december.
Zie ook