Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00678
30-05-1967
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Topconferentie Rome, 30 mei 1967
Na een introductie van de Italiaanse minister-president volgt een algemene discussie waarin de verschillende (minster-)presidenten een algemene verklaring afleggen. Werner stelt dat de doelstelling van het realiseren van een gemeenschappelijke markt op dit moment fundamenteel is. De regering van Luxemburg is positief over de politieke samenwerking tussen de lidstaten en Werner ondersteunt dan ook het Belgische voorstel om de Ministers van BZ de mogelijkheden van verdere samenwerking te onderzoeken. Ook roept hij op tot het openenen van de onderhandelingen met het VK. Dit kan aanleiding zijn om te kijken naar samenwerking op andere terreinen, zoals wetenschap en technologie, monetair beleid en wereldhandel. In de specifieke discussie tussen de lidstaten wordt uiteindelijk besloten tot het openen van de toetredings-procedure met het VK en de andere kandidaat-leden. Over politieke samenwerking wordt een discussie gevoerd, Nederland is tegen het institutionaliseren van deze consultaties. Uiteindelijk slagen België en Luxemburg erin de Nederlanders te overtuigen in te stemmen met het Communiqué.

Bijgevoegd: Communiqué van de Topconferentie van Rome & Speech van Werner in het huis van afgevaardigden op 7 juni 1967.
Zie ook