Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota voor Minister BZ van Luxemburg. Betreft: Uitbreiding van de Gemeenschap.
Op de bijeenkomst van de Benelux en de BRD besprak Lahr het Duitse plan voor Britse betrekkingen met de Gemeenschap op basis waarvan Frankrijk wil onderhandelen. Het VK kan volgens Lahr haar 'alles of niets' insteek niet volhouden. Nederland en België reageren sceptisch en verwachten niet dat het Duitse plan kan werken. Hommel (Lux) had kleine hoop omdat op 18-19 december de Raad zich niet tegen Engelse kandidatuur heeft uitgesproken. Luxemburg ziet in het Engelse voorstel wel een gevaar voor het voortbestaan en functioneren van de Gemeenschap. De bijeenkomst werd besloten met het verzoek van Lahr om de verschillen van mening tussen de lidstaten over het Duitse plan binnenskamers te houden zodat Frankrijk geen argument in handen krijgt om het plan van tafel te vegen.