Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00680
24-01-1968
Samenvatting
Hommel aan Minister van BuZa, betreft: aide-memoire Benelux sur la cooperation européene.
Uit zijn gesprek op het Franse Quai d'Orsai samen met de Belgische ambassadeur Rothschild kreeg Hommel de indruk dat de Benelux met haar gezamenlijk overleg wat irritatie heeft opgeroepen bij de Fransen. Couve de Murville reageerde summier en skeptisch, ook op een voorstel tot monetaire samenwerking (wat niet expliciet in het aide-memoire genoemd werd) . Niet zozeer de inhoud maar vooral het feit dat het overleg zo snel na 19 december had plaatsgevonden. Frankrijk had er de voorkeur aan gegeven wanneer er na het veto van 19 december rondom het probleem van de Britse toetreding niet verder was gesproken.

Bijgevoegd: telex van het Benelux-voorstel.