Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00682
21-7-1969
Samenvatting
Dondelinger aan Thorn betreft: Enlargissement et Renforcement des Communautes Europeennes.
Dondelinger deelt zijn persoonlijke reflecties op de toetreding van het VK en de andere drie kandidaten.
A. De nieuwe Franse regering van Pompidou heeft weliswaar een andere politiek dan De Gaulle, maar neemt eenzelfde positie in ten aanzien van uitbreiding.
B. In de toetredingsonderhandelingen is het waarschijnlijk dat Frankrijk haar politieke veto zal toepassen.
C. De Britse toetreding vereist moeilijke discussies en uitbreiding zal onderhandelingen bemoelijken, bovenal voor de kleine landen.
D. De onderhandelingen met het VK kunnen beter niet beginnen voordat de Zes het eens zijn geworden over een financieel reglement voor het GLB. In deze omstandigheden kunnen de onderhandelingen dit jaar nog niet aanvangen.
E. De interne problemen van de Zes moeten eerst opgelost worden.
F. Dondelinger ziet gevaar in de initiatieven inzake consultaties en de plannen voor een politieke unie waarin ook het VK zou deelnemen.
De werkelijke problemen van de EG betreffen haar organisatie, haar etendue, haar verdediging en de rol die zij wil spelen in de wereld. Zo lang het VK en Frankrijk het niet eens zijn over hun verdediging en kernwapens is uitbreiding niet mogelijk. Nog steeds speelt hier het probleem Duitsland, de grote super-macht welke gebalanceerd moet worden. De definitieve oplossing van dit Duitse vraagstuk is iets voor de verre toekomst.