Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Antwoord Thorn op brief Giscard d'Estaing.
Thorn sluit zich aan bij het voorstel van Giscard d’Estaing om te reflecteren op het functioneren van de Europese Raad. In het streven naar een Europese Unie lijkt het Thorn van belang dat de staats- en regeringshoofden een mogelijkheid hebben om te reflecteren op gemeenschappelijke problemen en prioriteiten. Het is echter onontkoombaar in een democratie dat het publiek en de pers op sommige punten verwacht dat de ER een standpunt inneemt. Dit moet echter een uitzondering zijn en niet een excuus om het reguliere functioneren van de instituten van de Gemeenschap te blokkeren. Een belangrijke taak van de ER is wel om de richting en agenda van de onderliggende niveaus vast te stellen.
Zie ook