Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00690
28-12-1972
Samenvatting
La Fin de la Communauté des Six: Perspectives pour 1973.
Het rapport geeft een uitgebreide beschouwing van kwesties waar de EEG zich de komende tijd over moet buigen. Nu Groot-Brittannië is toegetreden tot de Gemeenschap zal er veel veranderen. 1) De externe relaties van de Gemeenschap zullen anders vorm moeten worden gegeven, met name ook met de mediterannée. 2) De beslissingen over de EMU lopen vast 3) Ten aanzien van Euratom en het onderzoeksbeleid van de Gemeenschap is 1973 het jaar van de waarheid. Vraag is of de Raad serieus werk zal maken van het vormgeven van een onderzoeksbeleid. 4) Het vormgeven van het GLB in de nieuwe lidstaten en het vaststellen van de prijzen zal veel tijd vergen. 5) Ten slotte moeten ook de instituten zich aanpassen en een werkstijl aannemen die past bij de nieuwe situatie. Kortom; het jaar 1973 een complex maar ook belangrijk jaar voor Europa.