Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00694
24-08-1979
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Kosten GLB ivm OCV.
Posthumus Meyjes schetst een visieop de problematiek van de uit de hand gelopen kosten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De fundamentele uitgangspunten van de essentiƫle verworvenheden van het GLB en het wezenlijk belang voor Nederland in een gemeenschappelijke landbouwmarkt moeten worden afgewogen tegen de noodzaak om de kosten beter te beheersen. Het gevaar dreigt dat het GLB andere uitgaven budgettair beknelt en het hoge kostenniveau lokt krachten uit tot her-nationalisatie. Het prijzen-instrument blijkt onvoldoende te werken en moet, vanwege de overschotten-situatie, terughouden worden ingezet. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk. Dosering hiervan is echter aan het ministerie van Landbouw en Visserij. Nog verder ingrijpen in de vorm van kwantitatieve beperkingen is erg risicovol.