Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00697
22-02-1979
Samenvatting
Interdepartementaal overleg over de Zuivel.
L&V zal een notitie maken over de problemen die zich - voor Nederland rondom het prijsdebat kunnen voordoen of waarvoor intern nog een standpunt moet worden bepaald. Er werd van de zijde van andere ministeries verbaasd gereageerd op het feit dat Van der Stee in de Eerste Kamer inzake uitspraken zou doen. De CoCO en de MR bepalen het Nederlandse standpunt voordat daarover in het openbaar uitspraak kan worden gedaan. Van verschillende zijde werden onderwerpen aangedragen waar de nota dieper op zou moeten ingaan. Waaronder de vraag of niet de meest efficiënte producent de dupe zou worden van de melkheffing. Van der Mei maakt een aantekening op het memorandum waarin hij erop wijst dat beperkingen in de zuivelsector 'snijden in eigen vlees' betekent. Moet men inzake dan wel voorop willen lopen?