Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00701
02-02-1979
Samenvatting
Nota inzake bedrijfsgrootte en produktiebeheersing.
De nota van het ministerie van L&V gaat in op alternatieven voor een beheersing van de productieomvang, met name in de zuivelsector. Het contigenteringsstelsel wordt afgewezen. Volgens Van Berckel is het onjuist om dit op dit moment definitief vast te leggen. De nota gooit definitief de deur dicht tot welke vorm van quotering dan ook. In interdepartementaal overleg werden duidelijke vraagtekens gesteld bij de stelling dat productiegroei in de zuivel gestop zou kunnen worden door maatregelen als hogere medeverantwoordelijkheidsheffing ed. De discussie over de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van contigentering is momenteel in volle gang. Het lijkt dan ook prematuur als de Nederlandse regering reeds een afwijzend standpunt inneemt.
Zie ook