Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00702
06-02-1979
Samenvatting
Landbouwprijzen 1979/1980.
Procedurele aspecten:
Ook dit jaar moet aan de eerder gevolgde procedures worden vastgehouden, al was het maar om enige beperking te leggen aan de zelfstandige opstelling van het ministerie van Landbouw. De CoCo zou kunnen besluiten tot een door Landbouw op te stellen nota waarover overleg wordt gevoerd.
Materiële aspecten
Hoofdpunten bij het prijzendebat zullen zijn de zuivelsector en de aanpak van de MCB's. Het gaat om een principiële keuze voor het accent op herstel van marktevenwicht dan wel op inkomenspolitiek. Vanuit de visie van BZ ligt het eerste alternatief voor de hand. De overschotproblematiek gaat de integratie te zwaar belasten.