Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00703
08-02-1979
Samenvatting
Landbouwbeleid.
1. EMS en afbraakpolitiek monetaire compenserende bedragen (mcb's).
De nota van L&V geeft slechts een goed algemeen overzicht van de problematiek. Van der Stee kan gevraagd worden meer inzicht te geven in de mogelijkheden om tijdens de a.s. Raad tot een oplossing te komen.
2. Nota bedrijfsgrootte en productie beheersing.
Er bestaan bezwaren tegen het goedkeuren van de nota aangezien deze concludeert dat productiebeheersing doormiddel van contigentering voor Nederland onaanvaardbaar is. Van der Klaauw kan overwegen in de MR te pleiten voor interdepartementaal overleg wat het mogelijk maakt meer elementen in de conclusie van de nota in te voegen.