Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00705
27-04-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Wet Investeringsrekening.
Lubbers heeft rechtstreeks, zonder voorkennis van BZ, aan commissaris Vouèl te kennen gegeven een tweede gesprek met hem niet noodzakelijk te achten. Lubbers basseert zich daarbij op de positieve indruk welke hij kreeg van het ambtelijk gesprek op 19 april. Hoewel de ambtenaren van de Commissie inderdaad blijk gaven van begrip voor wat betreft de macro-economische context en de doelstellingen van de WIR, is uitdrukkelijk gesteld dat men het gesprek als een 'hearing' beschouwde welke niet vooruit zou lopen op het uiteindelijke standpunt van de Commissie inzake. De telex van Lubbers wordt niet tactisch geacht en Brinkhorst zou hem hierop eventueel kunnen aanspreken.
Bijgevoegd: Telex van Lubbers en verslag ambtelijk overleg in Brussel
Zie ook