Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00707
23-05-1977
Samenvatting
WIR (Procedurele aspecten)

Commissaris Vouèl acht verder overleg in tegenstelling tot Lubber wèl noodzakelijk en geeft de verzekering dat de Commissie niet voor eind mei een definitief standpunt zal innemen, doch zich niettemin genoodzaakt ziet om intussen de procedure van art. 93 lid 2 EEG-Verdrag in te leiden. Dit lijkt erop dat de Commissie haar beslissing al heeft genomen: wanneer ze geen bezwaar zou zien tegen de maatregelen had ze deze procedure niet gestart. Het zou echter kunnen dat de procedure alsnog ingetrokken wordt wanneer in overleg tussen Nederland en de Commissie binnen twee maanden overeenstemming wordt bereikt.

Bijgevoegd: briefwisseling Lubbers - Vouèl.
Zie ook