Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00708
02-06-1977
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
Wet Investeringsrekening.
De Commissie heeft officieel medegedeeld dat ze met betrekking op de WIR de procedure van art 93 lid 2 inleidt. De Nederlandse regering wordt verzocht zo snel mogelijk te reageren. Het standpunt van de Commissie t.a.v. de WIR welke zij in de brief uiteenzet ligt volledig in lijn met het traditionele door de Commissie gevoerde beleid t.a.v. steunmaatregelen. Gelet wordt slechts op het effect van de voorgenomen maatregelen, niet op de intentie hiervan. De Commissie lijkt een rigide standpunt in te nemen en het wetsontwerp wordt in feite geheel uitgekleed. Eerdere optimistische geluiden zijn niet bewaarheid. De EC wijst er bovendien uitdrukkelijk op dat Nederland in dat gedeelte van de Gemeenschap is gelegen waar niet gesproken kan worden van ernstige sociale en economische moeilijkheden.

Bijlage: brief van de Commissie