Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00711
21-02-1978
Samenvatting
Gesprek met EC inzake de WIR.
De Nederlandse regering is bereid om in een dialoog met de Commissie te zoeken naar wegen om mogelijke strijdigheden met het EEG-verdrag te voorkomen, doch een en ander zou op zeer korte termijn zijn beslag dienen te krijgen. Van Agt gaf aan dat de regering bereid was een aantal veranderingen in het wetsontwerp aan te brengen. Jenkins beschouwde deze voorstellen als belangrijke nuanceringen maar vroeg zich af of daarmede voldoende genoegdoening werd gegeven aan de eisen van een communautair industriebeleid. Hij sloot uiteindelijk de discussie met de stelling dat de open opstelling van Nederland aanleiding was voor de EC om een positieve houding aan te nemen. Ze zal op zo kort mogelijke termijn het wetsontwerp bestuderen met name in het licht van de consequenties voor het sectorbeleid en de algemene concurrentievoorwaarden voor andere lidstaten.

Bijgevoegd: stukken betreft de ambtelijke voorbereiding op het gesprek.